Grafkunst

Waardevolle begraafplaatsen zoals in het oude Egypte, Père-Lachaise of het Schoonselhof in Antwerpen zijn plaatsen waar grafmonumenten door nabestaanden uit waardering voor de overleden personen werden geschonken.

Met diezelfde filosofie ontwerpen wij monumenten. In overleg met de opdrachtgevers, om de nabestaanden een steeds blijvende herinnering te schenken. Een herinnering die troost biedt en een eerbetoon is aan de overledene.

Wij hebben ervaring in het realiseren van hedendaagse ideeën en klassiek georiënteerde creaties die uitgevoerd kunnen worden in zandsteen, RVS, Cortenstaal, glas, Dibond, zwerfkeien, arduin, hout - en versteendhout.

Hieronder vindt u foto's van gepersonaliseerde grafkunst.